MARTYNA OGONOWSKA - kl. 2 SM II°/4 z klasy fortepianu jazzowego p. Michała Wierby otrzymała wyróżnienie  w kategorii – Młody Popularyzator Polskiej Muzyki Rozrywkowej – gr.II w ramach VIII Ogólnopolskiego Konkursu  Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych w Lubaczowie