ELIZA WALIŁKO - kl. 5a OSM I° otrzymała III NAGRODĘ  w Zwierzynieckim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ZIMA 2019” w Krakowie